MUZEUM TWIERDZY TORUŃ - ADAPTACJA BUDYNKU KOSZAR BRAMY CHEŁMIŃSKIEJ NA CELE MUZEALNE
kontrast biało-czarny domyślny A++ A+ A
BENEFICJENT: 
GMINA MIASTA TORUŃ
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU: 22 935 376.00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR: 14 382 298.52 zł
KWOTA KWALIFIKOWANA PROJEKTU: 16 920 351.21 zł
DATA REALIZACJI OD: 2016-01-01 DO: 2020-12-31
Cel projektu: Ochrona i rozwój unikalnego dziedzictwa kulturowego Torunia, związanego z zabudową forteczną Twierdzy Toruń i efektywne wykorzystanie jego potencjału dla osiągania korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze ponadregionalnym i międzynarodowym Zakres projektu: Zakres projektu obejmował przeprowadzenie remontu konserwatorskiego budynku Koszar Bramy Chełmińskiej wraz z otoczeniem, zakup trwałego wyposażenia i przygotowanie ekspozycji na potrzeby utworzenia pierwszego w regionie, podejmującego szeroko, tematykę toruńskich fortyfikacji, Muzeum Twierdzy Toruń. Zaplanowane w ramach inwestycji działania polegały m.in. na: -Odtworzeniu obiektu wraz z pierwotną infrastrukturą (prace konserwatorskie polegające na przywróceniu wewnętrznego i zewnętrznego historycznego wyglądu obiektu oraz remont adaptacyjny istniejącej infrastruktury). Nowe Muzeum posiada 18 sal ekspozycyjnych, rozwiązania architektoniczne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu oraz salę widowiskową wraz z niezbędnym wyposażeniem. -Zagospodarowaniu i adaptacji przylegających terenów zielonych dla potrzeb działania historycznych grup rekonstrukcyjnych. -Zakupie niezbędnego wyposażenia na potrzeby planowanej wystawy i prowadzenia działalności edukacyjnej. Zakupione zostały m.in.: gabloty, ekrany dotykowe, pulpity czytelnicze, stół interaktywne czy stacje multimedialne. Wprowadzone zostały również ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz rozwiązań architektonicznych pojawiły się też makiety 3D oraz audiodeskrypcje wybranych elementów ekspozycji. Jako uzupełnienie przeprowadzonych prac stworzona zostanie bogata oferta kulturalno-edukacyjna skierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym warsztaty, lekcje muzealne czy zajęcia terenowe.
PU-Muzeum_Twierdza_Torun-008-72dpi
PU-Muzeum_Twierdza_Torun-013-72dpi
PU-Muzeum_Twierdza_Torun-041-72dpi
PU-Muzeum_Twierdza_Torun-071-72dpi
PU-Muzeum_Twierdza_Torun-078-72dpi