PRACE REMONTOWO, KONSERWATORSKIE I BUDOWLANE ORANŻERII ORAZ UJEŻDŻALNI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „OCHRONA I ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACJI ŁAŃCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH
kontrast biało-czarny domyślny A++ A+ A
BENEFICJENT: 
MUZEUM – ZAMEK W ŁAŃCUCIE
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU: 31 954 823.53 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR: 22 088 235.43 zł
KWOTA KWALIFIKOWANA PROJEKTU: 25 986 159.34 zł
DATA REALIZACJI OD: 2015-01-01 DO: 2020-12-31
Cel projektu: Cel główny projektu zdefiniowano jako kompleksowe zabezpieczenie i wzrost dostępności materialnego (zabytki nieruchome) oraz niematerialnego (tradycje i wartości) dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego w Łańcucie. Zakres projektu: W zakresie inwestycyjnym projektu przewidziano prace remontowe, konserwatorskie i budowlane dwóch obiektów wchodzących w skład Zespołu Zamkowego w Łańcucie, tj. budynku Oranżerii oraz Ujeżdżalni. Oba obiekty są na terenie PomnikaHistorii pn. „Łańcut – zespół zamkowo-parkowy”. Realizacja projektu pozwoli powiązać ze sobą te dwa osobne zabytkowe organizmy, poprzez utworzenie w obydwu wyremontowanych budynkach tzw. Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego, co wiąże się ze zmianą dotychczasowych funkcji tych budynków. Założeniem Centrum jest edukacja kulturalna z wykorzystaniem najnowszych środków przekazu. W Centrum będzie pokazywana zarówno historia właścicieli jak i służby, ich życie codzienne i odświętne, obyczaje, moda, dawna etykieta, stroje i kuchnia. Będzie miało to na celu pokazanie historii socjalnej tamtych czasów. Programy edukacyjne ukazywać będą zasady wychowywania, normy i wzorce kulturowe. Będzie to opowieść o muzealiach, stylach, materiałach i technikach oraz narzędziach i sposobach w jaki zostały wykonane, przy użyciu nowoczesnych osiągnięć techniki.