REWALORYZACJA I MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH, DREWNIANYCH BUDYNKÓW MUZEUM TATRZAŃSKIEGO W ZAKOPANEM DLA ZACHOWANIA I PREZENTACJI UNIKATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PODHALA
kontrast biało-czarny domyślny A++ A+ A
BENEFICJENT: 
MUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU: 12 833 516.44 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR: 8 923 373.27 zł
KWOTA KWALIFIKOWANA PROJEKTU: 10 498 086.21 zł
DATA REALIZACJI OD: 2015-02-01 DO: 2019-12-31
Cel projektu: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego oraz zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozwój kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki Zakres projektu: Projekt polega na przeprowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich zgodnie z programami konserwatorskimi w 6 zabytkowych obiektach drewnianych: w Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w willi Koliba, w Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza, w Zagrodzie Sołtysów w Jurgowie, w Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze, w Muzeum Stylu Zakopiańskiego- Inspiracje im. M. i B. Dembowskich oraz w Galerii Władysława Hasiora. Wszystkie obiekty wymagają prac restauratorskich i modernizacyjnych, obejmuje modernizację wnętrz dla rozwoju dotychczasowych i wprowadzenia nowych form działalności kulturowo-edukacyjnej. Zaplanowano aranżacje przestrzeni ekspozycyjnych, edukacyjnych i recepcyjnych oraz zakup wyposażenia do działalności kulturslno-edukacyjnen. Planowane jest również nowe zagospodarowanie otoczenia obiektów. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia powierzchni użytkowej (i możliwości obłożeniowych), wzrostu liczby wystaw, wydarzeń kulturalnych i in. Projekt obejmuje również we wszystkich obiektach dostosowanie w obiektach aranżacji wystaw do planu przemiany oferty Muzeum Tatrzańskiego w celu stworzenia atrakcyjnego produktu turystyki kulturowej.
7