KONSERWACJA REPREZENTACYJNYCH WNĘTRZ ZACHODNIEJ CZĘŚCI DAWNEGO ZAMKU CESARSKIEGO W POZNANIU I ICH ADAPTACJA CELEM EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.
kontrast biało-czarny domyślny A++ A+ A
BENEFICJENT: 
CENTRUM KULTURY
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU: 21 600 000.00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR: 14 341 880.76 zł
KWOTA KWALIFIKOWANA PROJEKTU: 16 872 800.90 zł
DATA REALIZACJI OD: 2017-04-01 DO: 2020-12-29
Cel projektu: Przywrócenie estetycznego wyrazu zabytkowym wnętrzom zachodniej części zamku cesarskiego, w oparciu o który, po zakończeniu projektu realizowany będzie program kulturalno - edukacyjny Zakres projektu: W ramach projektu przeprowadzone zostały prace konserwatorskie reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu. Roboty budowlane odbywały się w wybranych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych znajdujących się na parterze, pierwszym oraz drugim piętrze. Zrealizowane prace polegały m.in. na renowacji kamiennych posadzek i okładzin ściennych, drewnianych drzwi i parkietów, stropów, boazerii czy balustrad na klatkach schodowych. Dzięki inwestycji możliwe też było zakupienie sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym sprzętu nagłaśniającego i projekcyjnego, oświetlenia scenicznego, gablot wystawienniczych czy systemu do mappingu. Projekt, dzięki zakupionym komputerom i innym urządzeniom cyfrowym, pozwolił też na stworzenie wirtualnej biblioteki i czytelni a także na rozpoczęcie procesu digitalizacji zbiorów posiadanych przez Centrum Kultury. Zrealizowane inwestycje pozwolą na wdrożenie unikatowego programu kulturalno-edukacyjnego, w ramach projektu „Zamek społeczny” odwiedzający będą mogli bezpłatnie zwiedzić zabytkowe wnętrza, poznać historię zamku, wziąć udział w zaproponowanych wydarzeniach kulturalnych aby, w efekcie, opowiedzieć własną historię związaną z Zamkiem Cesarskim. Beneficjent nie zapomniał także o osobach z niepełnosprawnościami. Z myślą o osobach niedowidzących przygotowane zostały specjalne audioprzewodniki oraz przewodniki papierowe w języku Braille’a. Oprócz tego wśród wydarzeń kulturalnych planowane są warsztaty i spektakle z udziałem osób z niepełnosprawnościami.
PU-Zamek_Cesarski_Poznan036-72dpi
PU-Zamek_Cesarski_Poznan050-72dpi
PU-Zamek_Cesarski_Poznan062-72dpi
PU-Zamek_Cesarski_Poznan107-72dpi
PU-Zamek_Cesarski_Poznan_dron011-72dpi