Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

W tej sekcji znajdziesz informacje o wszystkich projektach realizowanych w ramach VIII osi priorytetowej PO IiŚ.