Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Zachęcamy do udziału w konkursach i wydarzeniach promujących wykorzystanie Funduszy Europejskich. W chwili obecnej trwają następujące akcje: