Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami materiałów i wydarzeń informacyjno-promocyjnych w projektach finansowanych z funduszy europejskich

ORGANIZATOR SZKOLENIA

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

INFORMACJE O SZKOLENIU

Na szkoleniu przedstawione będą zasady dostępności w działaniach informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do projektów realizowanych przez beneficjentów POIiŚ 2014-2020.

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz rejestracyjny w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2020 r.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa w Webinarium, wraz z linkiem umożliwiającym udział w szkoleniu, zostanie wysłane mailem na adres wskazany w procesie rejestracji.

Webinarium odbędzie się  czwartek 22 października  w godzinach 10.30-13.30 na platformie Zoom.

KONTAKT

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Anita Giergielewicz

anita.giergielewicz@mfipr.gov.pl 

Program szkolenia oraz więcej informacji znajdują się na stronach Organizatora 

Wróć do szkoleń