UWAGA! Organizator szkolenia (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) zakończyło rekrutację na szkolenie ze względu na brak miejsc. Osoby, które zakwalifikowały się na szkolenie, poinformowane zostaną osobną wiadomością e-mail.

ORGANIZATOR SZKOLENIA

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie poświęcone stosowaniu obowiązków informacyjno-promocyjnych przez beneficjentów realizujących projekty finansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawidłowego oznakowania działań promocyjnych. 

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora.

Liczba miejsc jest ograniczona. Prośba o zgłaszanie nie więcej niż 2 osób z jednej instytucji.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie zostaną Państwo poinformowani mailowo na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji.

KONTAKT

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Barbara Toczyska 

barbara.toczyska@miir.gov.pl
tel. 22 273 77 11

 

Program szkolenia oraz więcej informacji znajdziecie Państwo na serwisach poświęconych środkom unijnym w zakładce poświęconej szkoleniom i konferencjom.

 

 

 

Wróć do szkoleń