Szkolenie dla beneficjentów VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Szkolenie dla beneficjentów VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

TERMIN

21 czerwca 2018 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Warsztaty w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.

2. Warsztaty w zakresie przeprowadzenia zapytania ofertowego

WAŻNE INFORMACJE

  • Szkolenie jest bezpłatne.
  • Szkolenie skierowane jest do Beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania ustawy PZP
  • Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.
  • Wszelkie informacje nt. sposobu rekrutacji, miejsca oraz terminu spotkania zostały przekazane m.in. droga elektroniczną na adresy osób wyznaczonych do kontaktów w ramach realizowanych projektów.

W przypadku pytań dotyczących szkoleń, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (22) 55 15 629 lub mailowo na adres agronek@mkidn.gov.pl.

Wróć do szkoleń