Szkolenie dla beneficjentów VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

TERMIN 

9 grudnia 2020 r. godz. 10.00

PROGRAM SZKOLENIA

- problemy dotyczące nadużyć finansowych, zmów cenowych, konfliktu interesów, korupcji,

- zasady informacji i promocji w projektach ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018 roku, 

- kontrole na miejscu, na zakończenie realizacji projektu,

- kwestie dotyczące trwałości projektu.

WAŻNE INFORMACJE

- Szkolenie jest bezpłatne

- Szkolenie odbędzie się on-line.

- REJESTRACJA odbywa się poprzez stronę www.procomplexgrupa-mkidn.pl i trwa do 2 grudnia 2020 r.

W przypadku pytań dotyczących szkoleń, prosimy o kontakt mailowy agronek@mkidn.gov.pl

Wróć do szkoleń