Szkolenie dla beneficjentów VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Szkolenie dla beneficjentów VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

MIEJSCE

Warszawa

TERMIN i PROGRAM SZKOLENIA

5 grudnia 2019 r.

1. Kwestie dotyczące zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym.

2. Kontrola na miejscu

3. Trwałość projektu

4. Omówienie zasad informacji i promocji w projektach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r.

WAŻNE INFORMACJE

  • Szkolenie jest bezpłatne.
  • Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.
  • Wszelkie szczegółowe informacje nt. sposobu rekrutacji, miejsca oraz terminu spotkania zostaną przekazane m.in. drogą elektroniczną na adresy osób wyznaczonych do kontaktów w ramach realizowanych projektów.

W przypadku pytań dotyczących szkoleń, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (22) 69 25 507 lub mailowo na adres agronek@mkidn.gov.pl.

PREZENTACJE SZKOLENIOWE:

  1. Kwestie dotyczące zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym.
  2. Omówienie zasad informacji i promocji w projektach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r.
  3. Kontrola na miejscu na zakończenie.
  4. Trwałość projektu.

Wróć do szkoleń