Filmy promujące efekty zrealizowanych projektów w ramach POIIŚ 2014-2020 (lektor PJM)

1. Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie

2. Gmina Miejska Głogów

3. Muzeum Narodowe w Lublinie

4. Muzeum Narodowe w Krakowie

5. Muzeum Pamięci Sybiru

6. Diecezja Pelpińska

7. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - Akademia Otwarta - przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej"

8. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - "Pogotowie konserwatorskie - mobilne labolatorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze" 

9. Muzeum Tatrzańskie

10. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

11. Gmina Miasto Toruń

12. Parafia Katedralna w Sandomierzu

13. Gmina Miasto Krosno

14. EC1 Łódź

15. Państwowa Szkoła Muzyczna w Zambrowie

Kompilacja filmów 1

Kompilacja filmów 2

Filmy z audiodeskrypcją:

1. Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie

2. Gmina Miejska Głogów

3. Muzeum Narodowe w Lublinie

4. Muzeum Narodowe w Krakowie

5. Muzeum Pamięci Sybiru

6. Diecezja Pelpińska

7. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - Akademia Otwarta - przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej"

8. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - "Pogotowie konserwatorskie - mobilne labolatorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze" 

9. Muzeum Tatrzańskie

10. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

11. Gmina Miasto Toruń

12. Parafia Katedralna w Sandomierzu

13. Gmina Miasto Krosno

14. EC1 Łódź

15. Państwowa Szkoła Muzyczna w Zambrowie