Nabór wniosków w trybie niekonkurencyjnym

Informacje o naborze

Informujemy, że w dniu 1 grudnia br. został ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Instytucję Pośredniczącą dla VII Priorytetu FEnIKS) nabór wniosków w trybie niekonkurencyjnym dla VII Priorytetu Kultura, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Termin składania wniosków:

Termin rozpoczęcia naboru ustala się na dzień 1 grudnia 2023 r.

Termin zakończenia naboru ustala się na dzień 28 czerwca 2024 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Wnioski będą oceniane na bieżąco

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego CST2021 (aplikacja WOD2021)

Sposób składania wniosków

System CST2021 (aplikacja WOD2021)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcy projektów zidentyfikowanych jako uprawnione do niekonkurencyjnego sposobu wyboru w ramach Działania FENX07.01 Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, tj.:

  1. Narodowy Instytut Muzeów
  2. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
  3. Muzeum Getta Warszawskiego
  4. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Przeworsku (partnerzy projektu: Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Koninie, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. M. Karłowicza w Zielonej Górze, Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie, Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
  5. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie
  6. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
  7. Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
  8. Muzeum Podlaskie w Białymstoku
  9. Muzeum Narodowe w Lublinie
  10. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie (partner projektu: Muzeum Zamkowe w Malborku – Oddział Zamek w Kwidzynie)

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach naboru będą wspierane inwestycje w celu wzmocnienia wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne. Osiągnięcie tego celu zostanie zapewnione poprzez ukierunkowane wsparcie w dwóch obszarach:

Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej): tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym. Dzięki interwencji powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obszar 2:  Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego: podniesienie atrakcyjności najcenniejszych zabytków, poprawa obsługi ruchu turystycznego, tworzenie lub wzmocnienie marki zabytku oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie prezentacji oferty.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria działanie 7.1 - Obszar 1 - Infrastruktura kultury FEnIKS  (PDF 186 KB)

Kryteria działanie 7.1 - Obszar 2 - Potencjał turystyczny zabytków FEnIKS  (PDF 151 KB)

Metodyka i kryteria Horyzontalne FEnIKS  (PDF 399 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 79,71% wydatków kwalifikowalnych.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 400 mln PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Przekazany bezpośrednio Wnioskodawcom projektów zidentyfikowanych jako uprawnione do niekonkurencyjnego sposobu wyboru w ramach Działania FENX07.01 Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Przekazany bezpośrednio Wnioskodawcom projektów zidentyfikowanych jako uprawnione do niekonkurencyjnego sposobu wyboru w ramach Działania FENX07.01 Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Zostanie przekazany bezpośrednio Wnioskodawcom projektów zidentyfikowanych jako uprawnione do niekonkurencyjnego sposobu wyboru w ramach Działania FENX07.01 Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza nie dotyczy wniosków zidentyfikowanych do wyboru w sposób niekonkurencyjny

Pytania i odpowiedzi

feniks@mkidn.gov.pl 

Linki

Zaproszenie do naboru zostało przekazane bezpośrednio Wnioskodawcom projektów zidentyfikowanych jako uprawnione do niekonkurencyjnego sposobu wyboru w ramach Działania FENX07.01 Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko