Wyniki naboru niekonkurencyjnego (cząstkowe)

W dniu 29 maja 2024 r. zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 36 056 923,29 zł na realizację pierwszego projektu uprawnionego do wyboru w trybie niekonkurencyjnym, tj. projektu Centrum Rzeźby Polskiej  w Orońsku pn. Rozbudowa i modernizacja budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji społecznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (nr projektu z CST: FENX.07.01-IP.04-0001/24).