Logotypy dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.

Logotypy do pobrania:

Obowiązkowe oznaczenia

Beneficjent Funduszy Europejskich musi oznaczać:

  • działania informacyjne i promocyjne,
  • dokumenty związane z projektem,
  • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:

  • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu)

Logo POIiŚ

  • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu)

Logo EFRR

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienie znaków składa się z znaku Funduszy Europejskich i znaku Unii Europejskiej.

Liczba znaków

W zestawieniu znaków (tj. w jednej linii) oprócz znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej dodatkowo możesz dodać logo:

  1. swoje, czyli beneficjenta,
  2. instytucji pośredniczącej,
  3. instytucji wdrażającej,  
  4. partnera projektu,
  5. projektu.

PAMIĘTAJ!  Liczba znaków zestawionych ze sobą w jednej linii nie może przekraczać czterech łącznie ze znakami Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej.

Nie możesz natomiast umieszczać: znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Dodatkowe znaki możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od symbolu (flagi) Unii Europejskiej.

Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej strony.

Przykład:

W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, wtedy możesz wykorzystać ułożenie pionowe znaków.

Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu.

Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Znaki i napisy muszą być czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Więcej informacji na temat obowiązków informacyjnych i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spojności.