Logotypy dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Logotypy do pobrania:

Obowiązkowe oznaczenia

Beneficjent Funduszy Europejskich musi oznaczać:

 • działania informacyjne i promocyjne,
 • dokumenty związane z projektem,
 • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:

 • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu)

Logo POIiŚ

 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej,

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

 • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu)

Logo EFRR

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienie znaków składa się z znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej.

Liczba znaków

W zestawieniu znaków (tj. w jednej linii) oprócz znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej dodatkowo możesz dodać logo:

 1. swoje, czyli beneficjenta,
 2. instytucji pośredniczącej,
 3. instytucji wdrażającej,  
 4. partnera projektu,
 5. projektu.

PAMIĘTAJ!  Liczba znaków zestawionych ze sobą w jednej linii nie może przekraczać czterech łącznie ze znakami Funduszy Europejskich, barw RP oraz Unii Europejskiej.

Nie możesz natomiast umieszczać: znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Dodatkowe znaki możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od barw RP i symbolu (flagi) Unii Europejskiej.

Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, barwy RP jako drugi znak od lewej strony, natomiast znak Unii Europejskiej z prawej strony.

Przykład:

W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, wtedy możesz wykorzystać ułożenie pionowe znaków.

Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich, barwy RP oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu.

Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Znaki i napisy muszą być czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Więcej informacji na temat obowiązków informacyjnych i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spojności.