ikony

XI Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

logotypy
ikony

Ile i jakie projekty dofinansowaliśmy

ZABYTKI - 29 projektów

ikony

Koszt całkowity 1 mld zł. Dofinansowanie z UE 581,3 mln zł.

Ile i jakie projekty dofinansowaliśmy

INFRASTRUKTURA KULTURY - 22 projekty

ikony

Koszt całkowity 2,3 mld zł. Dofinansowanie z UE 1,2 mld zł.

Ile i jakie projekty dofinansowaliśmy

SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE - 28 projektów

ikony

Koszt całkowity 750,3 mln zł. Dofinansowanie z UE 539,9 mln zł.

ZABYTKI

ZABYTKI

Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Wałbrzych

Kwota dofinansowania UE:
50,3 mln zł

Kwota całkowita projektu:
166,3 mln zł

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II

zdjęcie

Beneficjent:
Diecezja Legnicka

Kwota dofinansowania UE:
20,5 mln zł

Kwota całkowita projektu:
24,4 mln zł

Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie

zdjęcie

Beneficjent:
Filmoteka Narodowa

Kwota dofinansowania UE:
14,4 mln zł

Kwota całkowita projektu:
18,9 mln zł

Toruńska starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Toruń

Kwota dofinansowania UE:
17,4 mln zł

Kwota całkowita projektu:
36,8 mln zł

Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu

zdjęcie

Beneficjent:
Miasto Zamość

Kwota dofinansowania UE:
19,5 mln zł

Kwota całkowita projektu:
27,0 mln zł

Muzeum Warszawskiej Pragi

zdjęcie

Beneficjent:
Miasto Stołeczne Warszawa

Kwota dofinansowania UE:
12,1 mln zł

Kwota całkowita projektu:
38,0 mln zł

Dziedzictwo Chopina na Szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie

zdjęcie

Beneficjent:
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Kwota dofinansowania UE:
28,1 mln zł

Kwota całkowita projektu:
85,4 mln zł

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

zdjęcie

Beneficjent:
Uniwersytet Jagielloński

Kwota dofinansowania UE:
5,1 mln zł

Kwota całkowita projektu:
6,0 mln zł

Rewitalizacja Zespołu pałacowo - parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap

zdjęcie

Beneficjent:
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Kwota dofinansowania UE:
24,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
38,2 mln zł

Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Etap IV-VIII.

zdjęcie

Beneficjent:
Teatr Wielki - Opera Narodowa

Kwota dofinansowania UE:
12,6 mln zł

Kwota całkowita projektu:
18,8 mln zł

Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku

zdjęcie

Beneficjent:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych OO.Bernardynów w Leżajsku

Kwota dofinansowania UE:
26,1 mln zł

Kwota całkowita projektu:
36,7 mln zł

Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie

zdjęcie

Beneficjent:
Teatr Wielki - Opera Narodowa

Kwota dofinansowania UE:
28,3 mln zł

Kwota całkowita projektu:
41,0 mln zł

Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie - Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu II etap

zdjęcie

Beneficjent:
Muzeum Narodowe w Poznaniu

Kwota dofinansowania UE:
26,1 mln zł

Kwota całkowita projektu:
39,3 mln zł

Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie

zdjęcie

Beneficjent:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Kwota dofinansowania UE:
13,6 mln zł

Kwota całkowita projektu:
19,8 mln zł

Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - renowacja i ochrona dziedzictwa

zdjęcie

Beneficjent:
Archidiecezja Lubelska

Kwota dofinansowania UE:
24,8 mln zł

Kwota całkowita projektu:
31,2 mln zł

Rewitalizacja i digitalizacja XVII-to wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie - etap III

zdjęcie

Beneficjent:
Muzeum Pałac w Wilanowie

Kwota dofinansowania UE:
18,3 mln zł

Kwota całkowita projektu:
25,1 mln zł

Renowacja Teatru Starego w Lublinie

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasto Lublin

Kwota dofinansowania UE:
18,6 mln zł

Kwota całkowita projektu:
24,9 mln zł

Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie

zdjęcie

Beneficjent:
Miasto Lublin

Kwota dofinansowania UE:
15,2 mln zł

Kwota całkowita projektu:
38,4 mln zł

Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach

zdjęcie

Beneficjent:
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"

Kwota dofinansowania UE:
16,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
18,8 mln zł

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie

zdjęcie

Beneficjent:
Zamek Królewski w Warszawie

Kwota dofinansowania UE:
3,3 mln zł

Kwota całkowita projektu:
4,8 mln zł

Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

zdjęcie

Beneficjent:
Teatr im. Stefana Jaracza

Kwota dofinansowania UE:
20,1 mln zł

Kwota całkowita projektu:
37,9 mln zł

Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego

zdjęcie

Beneficjent:
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Kwota dofinansowania UE:
27,3 mln zł

Kwota całkowita projektu:
62,3 mln zł

Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu

zdjęcie

Beneficjent:
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Kwota dofinansowania UE:
11,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
16,0 mln zł

Śląska internetowa biblioteka zbiorów zabytkowych

zdjęcie

Beneficjent:
Biblioteka Śląska

Kwota dofinansowania UE:
6,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
7,0 mln zł

Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - renowacja i ochrona dziedzictwa

zdjęcie

Beneficjent:
Archidiecezja Lubelska

Kwota dofinansowania UE:
24,8 mln zł

Kwota całkowita projektu:
31,2 mln zł

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

zdjęcie

Beneficjent:
Muzeum Narodowe w Krakowie

Kwota dofinansowania UE:
18,9 mln zł

Kwota całkowita projektu:
22,9 mln zł

Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Wałbrzych

Kwota dofinansowania UE:
50,3 mln zł

Kwota całkowita projektu:
166,3 mln zł

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II

zdjęcie

Beneficjent:
Diecezja Legnicka

Kwota dofinansowania UE:
20,5 mln zł

Kwota całkowita projektu:
24,4 mln zł

Toruńska starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Toruń

Kwota dofinansowania UE:
17,4 mln zł

Kwota całkowita projektu:
36,8 mln zł

Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu

zdjęcie

Beneficjent:
Miasto Zamość

Kwota dofinansowania UE:
19,5 mln zł

Kwota całkowita projektu:
27,0 mln zł

Dziedzictwo Chopina na Szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie

zdjęcie

Beneficjent:
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Kwota dofinansowania UE:
28,1 mln zł

Kwota całkowita projektu:
85,4 mln zł

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

zdjęcie

Beneficjent:
Uniwersytet Jagielloński

Kwota dofinansowania UE:
5,1 mln zł

Kwota całkowita projektu:
6,0 mln zł

Rewitalizacja Zespołu pałacowo - parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap

zdjęcie

Beneficjent:
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Kwota dofinansowania UE:
24,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
38,2 mln zł

Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku

zdjęcie

Beneficjent:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych OO.Bernardynów w Leżajsku

Kwota dofinansowania UE:
26,1 mln zł

Kwota całkowita projektu:
36,7 mln zł

Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie

zdjęcie

Beneficjent:
Teatr Wielki - Opera Narodowa

Kwota dofinansowania UE:
28,3 mln zł

Kwota całkowita projektu:
41,0 mln zł

Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie - Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu II etap

zdjęcie

Beneficjent:
Muzeum Narodowe w Poznaniu

Kwota dofinansowania UE:
26,1 mln zł

Kwota całkowita projektu:
39,3 mln zł

Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - renowacja i ochrona dziedzictwa

zdjęcie

Beneficjent:
Archidiecezja Lubelska

Kwota dofinansowania UE:
24,8 mln zł

Kwota całkowita projektu:
31,2 mln zł

Renowacja Teatru Starego w Lublinie

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasto Lublin

Kwota dofinansowania UE:
18,6 mln zł

Kwota całkowita projektu:
24,9 mln zł

Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

zdjęcie

Beneficjent:
Teatr im. Stefana Jaracza

Kwota dofinansowania UE:
20,1 mln zł

Kwota całkowita projektu:
37,9 mln zł

Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - renowacja i ochrona dziedzictwa

zdjęcie

Beneficjent:
Archidiecezja Lubelska

Kwota dofinansowania UE:
24,8 mln zł

Kwota całkowita projektu:
31,2 mln zł

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

zdjęcie

Beneficjent:
Muzeum Narodowe w Krakowie

Kwota dofinansowania UE:
18,9 mln zł

Kwota całkowita projektu:
22,9 mln zł

Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Wałbrzych

Kwota dofinansowania UE:
50,3 mln zł

Kwota całkowita projektu:
166,3 mln zł

Toruńska starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Toruń

Kwota dofinansowania UE:
17,4 mln zł

Kwota całkowita projektu:
36,8 mln zł

Rewitalizacja Zespołu pałacowo - parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap

zdjęcie

Beneficjent:
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Kwota dofinansowania UE:
24,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
38,2 mln zł

Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - renowacja i ochrona dziedzictwa

zdjęcie

Beneficjent:
Archidiecezja Lubelska

Kwota dofinansowania UE:
24,8 mln zł

Kwota całkowita projektu:
31,2 mln zł

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

zdjęcie

Beneficjent:
Muzeum Narodowe w Krakowie

Kwota dofinansowania UE:
18,9 mln zł

Kwota całkowita projektu:
22,9 mln zł

Docelowe efekty

 • 9,2 tys. obiektów poddanych konserwacji
 • 128 obiektów zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych
 • 20 tys. uczniów i studentów szkół artystycznych korzystających z wspartej infrastruktury

Co zmieniły projekty zrealizowane w ramach
XI Priorytetu POIiŚ

 • Poprawa warunków kształcenia w szkołach i uczelniach artystycznych.
 • Poprawa standardu istniejących instytucji kultury.
 • Zwiększona oferta kulturalna.
 • Wzrost atrakcyjności kraju dla mieszkańców i turystów.
 • Odnowione liczne zabytki.
 • Nowe obiekty na mapie kulturalnej kraju.

Frekwencja w obiektach oddanych do użytkowania

ikony
INFRASTRUKTURA KULTURY

INFRASTRUKTURA KULTURY

Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

zdjęcie

Beneficjent:
Miasto Stołeczne Warszawa

Kwota dofinansowania UE:
206,8 mln zł

Kwota całkowita projektu:
364,8 mln zł

Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasto Częstochowa

Kwota dofinansowania UE:
16,6 mln zł

Kwota całkowita projektu:
36,1 mln zł

Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu

zdjęcie

Beneficjent:
Miasto Opole

Kwota dofinansowania UE:
11,9 mln zł

Kwota całkowita projektu:
33,0 mln zł

Galicyjski Rynek - budowa sektora miejskiego w parku etnograficznym w Sanoku

zdjęcie

Beneficjent:
Muzeum Budownictwa Ludowego

Kwota dofinansowania UE:
11,7 mln zł

Kwota całkowita projektu:
20,7 mln zł

Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach

zdjęcie

Beneficjent:
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga

Kwota dofinansowania UE:
32,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
74,1 mln zł

Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Sopotu

Kwota dofinansowania UE:
25,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
61,0 mln zł

Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

zdjęcie

Beneficjent:
Biblioteka Raczyńskich

Kwota dofinansowania UE:
31,9 mln zł

Kwota całkowita projektu:
73,3 mln zł

Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej wraz z elem. usprawnień techn.

zdjęcie

Beneficjent:
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

Kwota dofinansowania UE:
12,3 mln zł

Kwota całkowita projektu:
20,6 mln zł

Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku

zdjęcie

Beneficjent:
Gdański Teatr Szekspirowski

Kwota dofinansowania UE:
51,1 mln zł

Kwota całkowita projektu:
98,4 mln zł

Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - etap II, stan wykończeniowy

zdjęcie

Beneficjent:
Województwo Podlaskie

Kwota dofinansowania UE:
100,6 mln zł

Kwota całkowita projektu:
174,0 mln zł

Rewitalizacja w Zakopanem - przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza

zdjęcie

Beneficjent:
Teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

Kwota dofinansowania UE:
18,3 mln zł

Kwota całkowita projektu:
29,8 mln zł

Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach

zdjęcie

Beneficjent:
Filharmonia Śląska

Kwota dofinansowania UE:
21,3 mln zł

Kwota całkowita projektu:
47,5 mln zł

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Gdańska

Kwota dofinansowania UE:
107,5 mln zł

Kwota całkowita projektu:
231,1 mln zł

Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

zdjęcie

Beneficjent:
Miasto Katowice

Kwota dofinansowania UE:
145,6 mln zł

Kwota całkowita projektu:
305,4 mln zł

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

zdjęcie

Beneficjent:
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Kwota dofinansowania UE:
20,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
59,1 mln zł

Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie

zdjęcie

Beneficjent:
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

Kwota dofinansowania UE:
6,9 mln zł

Kwota całkowita projektu:
17,2 mln zł

Budowa i uruchomienie Galerii Europa - Daleki Wschód w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

zdjęcie

Beneficjent:
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Kwota dofinansowania UE:
18,4 mln zł

Kwota całkowita projektu:
27,5 mln zł

Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

zdjęcie

Beneficjent:
Województwo Lubelskie

Kwota dofinansowania UE:
20,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
55,5 mln zł

Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

zdjęcie

Beneficjent:
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Kwota dofinansowania UE:
54,6 mln zł

Kwota całkowita projektu:
65,1 mln zł

Przebudowa teatru muzycznego Capitol we Wrocławiu

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Wrocław

Kwota dofinansowania UE:
83,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
113,4 mln zł

Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

zdjęcie

Beneficjent:
Miasto Stołeczne Warszawa

Kwota dofinansowania UE:
206,8 mln zł

Kwota całkowita projektu:
364,8 mln zł

Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu

zdjęcie

Beneficjent:
Miasto Opole

Kwota dofinansowania UE:
11,9 mln zł

Kwota całkowita projektu:
33,0 mln zł

Galicyjski Rynek - budowa sektora miejskiego w parku etnograficznym w Sanoku

zdjęcie

Beneficjent:
Muzeum Budownictwa Ludowego

Kwota dofinansowania UE:
11,7 mln zł

Kwota całkowita projektu:
20,7 mln zł

Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach

zdjęcie

Beneficjent:
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga

Kwota dofinansowania UE:
32,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
74,1 mln zł

Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

zdjęcie

Beneficjent:
Biblioteka Raczyńskich

Kwota dofinansowania UE:
31,9 mln zł

Kwota całkowita projektu:
73,3 mln zł

Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - etap II, stan wykończeniowy

zdjęcie

Beneficjent:
Województwo Podlaskie

Kwota dofinansowania UE:
100,6 mln zł

Kwota całkowita projektu:
174,0 mln zł

Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach

zdjęcie

Beneficjent:
Filharmonia Śląska

Kwota dofinansowania UE:
21,3 mln zł

Kwota całkowita projektu:
47,5 mln zł

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Gdańska

Kwota dofinansowania UE:
107,5 mln zł

Kwota całkowita projektu:
231,1 mln zł

Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

zdjęcie

Beneficjent:
Miasto Katowice

Kwota dofinansowania UE:
145,6 mln zł

Kwota całkowita projektu:
305,4 mln zł

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

zdjęcie

Beneficjent:
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Kwota dofinansowania UE:
20,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
59,1 mln zł

Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie

zdjęcie

Beneficjent:
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

Kwota dofinansowania UE:
6,9 mln zł

Kwota całkowita projektu:
17,2 mln zł

Budowa i uruchomienie Galerii Europa - Daleki Wschód w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

zdjęcie

Beneficjent:
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Kwota dofinansowania UE:
18,4 mln zł

Kwota całkowita projektu:
27,5 mln zł

Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

zdjęcie

Beneficjent:
Województwo Lubelskie

Kwota dofinansowania UE:
20,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
55,5 mln zł

Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

zdjęcie

Beneficjent:
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Kwota dofinansowania UE:
54,6 mln zł

Kwota całkowita projektu:
65,1 mln zł

Przebudowa teatru muzycznego Capitol we Wrocławiu

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Wrocław

Kwota dofinansowania UE:
83,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
113,4 mln zł

Galicyjski Rynek - budowa sektora miejskiego w parku etnograficznym w Sanoku

zdjęcie

Beneficjent:
Muzeum Budownictwa Ludowego

Kwota dofinansowania UE:
11,7 mln zł

Kwota całkowita projektu:
20,7 mln zł

Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach

zdjęcie

Beneficjent:
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga

Kwota dofinansowania UE:
32,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
74,1 mln zł

Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach

zdjęcie

Beneficjent:
Filharmonia Śląska

Kwota dofinansowania UE:
21,3 mln zł

Kwota całkowita projektu:
47,5 mln zł

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Gdańska

Kwota dofinansowania UE:
107,5 mln zł

Kwota całkowita projektu:
231,1 mln zł

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

zdjęcie

Beneficjent:
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Kwota dofinansowania UE:
20,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
59,1 mln zł

Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

zdjęcie

Beneficjent:
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Kwota dofinansowania UE:
54,6 mln zł

Kwota całkowita projektu:
65,1 mln zł

Dzięki funduszom strukturalnym

 • Zakończono wieloletni proces inwestycyjny - Zamek Królewski
  na Wawelu.
 • Wybudowano pierwszą operę na wschód od Wisły - Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku.
 • Powstało wiele nowych sal koncertowych, w tym Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach i Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.
 • Wybudowano pierwszy od blisko 40 lat budynek teatru dramatycznego - Gdański Teatr Szekspirowski.

Nagrody i wyróżnienia dla obiektów dofinansowanych w ramach XI Priorytetu POIiŚ

VIII edycja konkursu "Życie w Architekturze"

 • Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
 • Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Konkurs "Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich"

 • Galicyjski Rynek - budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku.
 • Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
 • Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Nagrody i wyróżnienia dla obiektów dofinansowanych w ramach XI Priorytetu POIiŚ

Plebiscyt „Ale się zmieniło”:

 • Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 • Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.
 • Renowacja Teatru Starego w Lublinie.

Nagrody i wyróżnienia Stowarzyszenia Architektów Polskich

 • Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
 • Przebudowa Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu.
 • Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

Sala koncertowa i jej wyposażenie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej

zdjęcie

Beneficjent:
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki

Kwota dofinansowania UE:
14,2 mln zł

Kwota całkowita projektu:
17,0 mln zł

II Etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie

zdjęcie

Beneficjent:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie

Kwota dofinansowania UE:
19,5 mln zł

Kwota całkowita projektu:
23,5 mln zł

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II stopnia im. L.Różyckiego w Kielcach

zdjęcie

Beneficjent:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.L.Różyckiego

Kwota dofinansowania UE:
15,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
21,9 mln zł

Rozbudowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności.

zdjęcie

Beneficjent:
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Kwota dofinansowania UE:
38,8 mln zł

Kwota całkowita projektu:
53,5 mln zł

Budowa sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi

zdjęcie

Beneficjent:
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów

Kwota dofinansowania UE:
25,5 mln zł

Kwota całkowita projektu:
39,4 mln zł

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu

zdjęcie

Beneficjent:
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Kwota dofinansowania UE:
23,7 mln zł

Kwota całkowita projektu:
41,2 mln zł

Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi

zdjęcie

Beneficjent:
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Kwota dofinansowania UE:
29,4 mln zł

Kwota całkowita projektu:
34,5 mln zł

Budynek dydaktyczny PWSFTviT w Łodzi - Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów

zdjęcie

Beneficjent:
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera

Kwota dofinansowania UE:
18,1 mln zł

Kwota całkowita projektu:
21,6 mln zł

Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy 25 Czerwca w Radomiu

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Radomia

Kwota dofinansowania UE:
21,7 mln zł

Kwota całkowita projektu:
43,8 mln zł

Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno – kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie

zdjęcie

Beneficjent:
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Kwota dofinansowania UE:
17,6 mln zł

Kwota całkowita projektu:
21,0 mln zł

Rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa

Kwota dofinansowania UE:
12,5 mln zł

Kwota całkowita projektu:
15,3 mln zł

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku

zdjęcie

Beneficjent:
Zespół Szkół Muzycznych

Kwota dofinansowania UE:
11,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
13,4 mln zł

Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu - budowa sali muzyczno dydaktycznej wraz z infrastrukturą

zdjęcie

Beneficjent:
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Kwota dofinansowania UE:
30,5 mln zł

Kwota całkowita projektu:
49,5 mln zł

Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie

zdjęcie

Beneficjent:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

Kwota dofinansowania UE:
18,7 mln zł

Kwota całkowita projektu:
24,3 mln zł

Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

zdjęcie

Beneficjent:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kwota dofinansowania UE:
34,8 mln zł

Kwota całkowita projektu:
55,8 mln zł

Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku

zdjęcie

Beneficjent:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Kwota dofinansowania UE:
16,5 mln zł

Kwota całkowita projektu:
25,1 mln zł

Budowa sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Sosnowiec

Kwota dofinansowania UE:
14,8 mln zł

Kwota całkowita projektu:
31,2 mln zł

Budowa nowego budynku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

zdjęcie

Beneficjent:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego

Kwota dofinansowania UE:
45,7 mln zł

Kwota całkowita projektu:
54,5 mln zł

Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzysząca - część dydaktyczna

zdjęcie

Beneficjent:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Kwota dofinansowania UE:
11,5 mln zł

Kwota całkowita projektu:
13,9 mln zł

Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Radomia

Kwota dofinansowania UE:
5,7 mln zł

Kwota całkowita projektu:
6,8 mln zł

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku - Etap II

zdjęcie

Beneficjent:
Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego

Kwota dofinansowania UE:
15,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
18,0 mln zł

Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

zdjęcie

Beneficjent:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Kwota dofinansowania UE:
11,6 mln zł

Kwota całkowita projektu:
15,0 mln zł

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Gdyni

Kwota dofinansowania UE:
5,5 mln zł

Kwota całkowita projektu:
8,9 mln zł

Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu - rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej o salę koncertową, pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty

zdjęcie

Beneficjent:
Państwowa Szkoła Muzyczna I-go Stopnia im. St. Moniuszki

Kwota dofinansowania UE:
10,3 mln zł

Kwota całkowita projektu:
12,4 mln zł

Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno – kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Etap II

zdjęcie

Beneficjent:
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Kwota dofinansowania UE:
14,1 mln zł

Kwota całkowita projektu:
18,2 mln zł

Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K.Wiłkomirskiego w Elblągu

zdjęcie

Beneficjent:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu

Kwota dofinansowania UE:
9,4 mln zł

Kwota całkowita projektu:
12,0 mln zł

Sala koncertowa i jej wyposażenie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej

zdjęcie

Beneficjent:
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki

Kwota dofinansowania UE:
14,2 mln zł

Kwota całkowita projektu:
17,0 mln zł

Rozbudowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności.

zdjęcie

Beneficjent:
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Kwota dofinansowania UE:
38,8 mln zł

Kwota całkowita projektu:
53,5 mln zł

Budowa sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi

zdjęcie

Beneficjent:
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów

Kwota dofinansowania UE:
25,5 mln zł

Kwota całkowita projektu:
39,4 mln zł

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu

zdjęcie

Beneficjent:
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Kwota dofinansowania UE:
23,7 mln zł

Kwota całkowita projektu:
41,2 mln zł

Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy 25 Czerwca w Radomiu

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Radomia

Kwota dofinansowania UE:
21,7 mln zł

Kwota całkowita projektu:
43,8 mln zł

Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno – kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie

zdjęcie

Beneficjent:
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Kwota dofinansowania UE:
17,6 mln zł

Kwota całkowita projektu:
21,0 mln zł

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku

zdjęcie

Beneficjent:
Zespół Szkół Muzycznych

Kwota dofinansowania UE:
11,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
13,4 mln zł

Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie

zdjęcie

Beneficjent:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

Kwota dofinansowania UE:
18,7 mln zł

Kwota całkowita projektu:
24,3 mln zł

Budowa nowego budynku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

zdjęcie

Beneficjent:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego

Kwota dofinansowania UE:
45,7 mln zł

Kwota całkowita projektu:
54,5 mln zł

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku - Etap II

zdjęcie

Beneficjent:
Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego

Kwota dofinansowania UE:
15,0 mln zł

Kwota całkowita projektu:
18,0 mln zł

Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno – kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Etap II

zdjęcie

Beneficjent:
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Kwota dofinansowania UE:
14,1 mln zł

Kwota całkowita projektu:
18,2 mln zł

Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K.Wiłkomirskiego w Elblągu

zdjęcie

Beneficjent:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu

Kwota dofinansowania UE:
9,4 mln zł

Kwota całkowita projektu:
12,0 mln zł

Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy 25 Czerwca w Radomiu

zdjęcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Radomia

Kwota dofinansowania UE:
21,7 mln zł

Kwota całkowita projektu:
43,8 mln zł

poiis2007-2013.mkidn.gov.pl

logotypy

Prezentacja sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.