Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Dowiedz się co zrobić, by dokonać zmian w projekcie

W tej sekcji dowiesz się, w jaki sposób dokonać zmian w projekcie dofinansowanym w ramach VIII osi priorytetowej PO IiŚ.