Umowy o dofinansowanie projektu będą podpisywane z beneficjentami w terminie 60 dni od rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" PO IiŚ 2014-2020.

AKTUALNE WERSJE

ARCHIWALNE WERSJE

  1. Wzór umowy o dofinansowanie

    Plik .zip, 772.28 kB