Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

AKTUALNE WERSJE:

WERSJE ARCHIWALNE:

Wersja archiwalna z listopada 2016 r.

Wersja archiwalna z grudnia 2015 roku.

  1. Wzór umowy o dofinansowanie

    Plik .zip, 772.28 kB