Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 listopada br. Pan Minister Witold Słowik zatwierdził aktualizację Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.21). W zakresie sektora kultury wprowadzone zmiany dotyczyły zmian o charakterze formalno-redakcyjnym, tj. uzupełniono metryczkę aktu prawnego regulującego kwestie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Informacje na temat zmian w zakresie pozostałych sektorów oraz wersje archiwalne Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dostępne są na serwisie internetowym Ministerstwa Rozwoju poświęconego Funduszom Europejskim. 

Wersja elektroniczna dokumentu dostępna jest na portalu www.pois.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Wróć do wiadomości