Aktualizacja wzorów umów o dofinansowanie

W dniu 1 kwietnia br. w serwisie Programu Infrastruktura i Środowisko opublikowano zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie. Wzory zostały umieszczone pod następującymi adresami:

  1. Wzór umowy o dofinansowanie dla sektora kultury zawieranej z beneficjentami nie będącymi państwowymi jednostkami budżetowymi
  2. Wzór umowy o dofinansowanie dla sektora kultury zawieranej z beneficjentami będącymi państwowymi jednostkami budżetowymi

​Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Wróć do wiadomości