Archidiecezjalne Muzeum oraz Biblioteka we Wrocławiu

Metropolita wrocławski Abp Józef Kupny w styczniu br. osobiście zapoznał się ze stanem prac przy budynku przyszłej Archidiecezjalnej Biblioteki oraz odwiedził Muzeum Archidiecezjalne, które czeka kompleksowa modernizacja. Pierwszy etap remontu muzeum już ruszył. Dzięki zrealizowanym pracom obiekty biblioteki i muzeum zostaną odnowione i unowocześnione. Nastąpi także zwiększenie powierzchni wystawienniczej. Biblioteka będzie miała wraz z piwnicami i poddaszem 6 kondygnacji o łącznej powierzchni ponad 4,5 tys. m. kw. Zaplanowano także kompleksowe dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki pozyskanym na realizację projektu środkom europejskim wszystkim zainteresowanym zostaną w przyszłości udostępnione, m.in. takie bezcenne dzieła jak: obraz Madonna pod jodłami Łukasza Cranacha Starszego oraz Księga Henrykowska (wpisana na listę UNESCO „Pamięć świata”) czy pochodzący z XIV wieku najstarszy w Polsce dzwon, a także kilkadziesiąt tysięcy starych druków i ponad tysiąc inkunabułów.  

Projekt pt.  Ochrona dziedzictwa kulturowego Śląska – przebudowa i zintegrowany remont konserwatorski obiektów Muzeum Archidiecezjalnego oraz adaptacja Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 39.3 mln zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi prawie 56,6 mln zł.

Wróć do wiadomości