Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu Państwowego Zespołu Piesni i Tańca Mazowsze złożonego w ramach V naboru wniosków (nr naboru:POIS.08.01.00-IP.05-00-002/17) w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020

13 września 2017 roku Pan Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał  decyzję o dofinansowaniu projektu Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie pn. Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 13 208 490,31 zł, natomiast całkowity koszt inwestycji to 20 416 409,64 zł. Tym samym zakończony został V nabór wniosków (Mazowsze) w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/17). 

Wróć do wiadomości