Decyzje w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów złożonych w ramach IV naboru

Decyzje w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów złożonych w ramach IV naboru wniosków dla regionów słabiej rozwiniętych (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17)!

24 października 2017 roku Pan Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał 39 decyzji o dofinansowaniu projektów zgłoszonych do IV naboru wniosków (dla regionów słabiej rozwiniętych) w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17).

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 551.347.670,35 zł, natomiast całkowity koszt to 785.047.348,72 zł.

Lista dofinansowanych projektów.

Wróć do wiadomości