Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Dni Otwarte w Narodowym Forum Muzyki.

W dniach 18, 21 i 26 września 2017 r. wszyscy zainteresowani mogli zwiedzać Narodowe Forum Muzyki (NFM). Oprócz sal koncertowych (głównej i kameralnej) uczestnicy zwiedzania mogli zajrzeć również do pomieszczeń technicznych NFM, które na co dzień są zamknięte. Dodatkowo mogli wysłuchać historii oraz poznać ciekawostki związane z budową gmachu. Wszyscy zainteresowani mogli poznać tajniki nowatorskich akustycznych rozwiązań zastosowanych w obiekcie.

W kwietniu br. Narodowe Forum Muzyki podpisało umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucją Pośredniczącą dla VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia. Całkowita wartość projektu wynosi 29 740 880,51 złotych, natomiast kwota przyznana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 20 792 911,76  złotych.

Dzięki realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt sceniczny, tzw. wyposażenie sceny, a także sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Ponadto sprzęt do realizacji wideo, system projekcji multimedialnej, wyposażenie komputerowe do projektowania i realizacji artystycznych wydarzeń. Zaplanowano także zakup instrumentów muzycznych, w tym organów, instrumentów strunowych, dętych, perkusyjnych oraz elektrycznych. Budynek otrzyma również wyposażenie ułatwiające korzystanie z oferty NFM osobom niepełnosprawnym.

Znacznej poprawie ulegną możliwości funkcjonalne Narodowego Forum Muzyki w zakresie realizacji programów kulturowych i edukacyjnych oraz osiągnięty zostanie główny cel projektu, tj. zwiększenie udziału społeczeństwa w kulturze, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych.

Wróć do wiadomości