Dom Utopii - Centrum Empatii w krakowskiej Nowej Hucie

4 października br. odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowany został projekt krakowskiego Teatru Łaźnia Nowa, Dom Utopii - Międzynarodowe Centrum Empatii. Inwestycja, która otrzymała dofinansowanie unijne w kwocie ponad 13 mln zł realizowana jest w dawnym, nieczynnym skrzydle Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2. Zaplanowane w projekcie prace przewidują niezbędne prace remontowe i budowlane tak aby z popadającego w ruinę budynku utworzyć nowoczesne centrum kulturalno - edukacyjne, nowe miejsce na artystycznej mapie Krakowa.

W ramach inwestycji, oprócz przebudowy, zmodernizowane zostaną instalacje wewnętrzne i zagospodarowany zostanie teren wokół obiektu. W samym budynku wdrożone zostaną rozwiązania energooszczędne i będzie on dostosowany  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W wyniku przeprowadzonych prac powstaną m.in. pracownie technik artystycznych, wielofunkcyjna sala edukacyjna i galeria prezentacji. W nowych przestrzeniach zaplanowane są warsztaty twórcze, uniwersytet społeczny czy lokalne debaty, skierowane do szerokiego grona odbiorców w różnym wieku.

Otwarcie Domu Utopii przewidziane jest na początek 2021 roku.

Więcej informacji o projekcie oraz wizualizacje obiektu znajdziecie Państwo na stronie Teatru Łaźnia Nowa.  

 

 

Wróć do wiadomości