Dostępność w kulturze – poradnik dla środowiska kultury

Dostępność w kulturze – poradnik dla środowiska kultury

Jak tworzyć kulturę dostępną dla wszystkich uczestników? Na to pytanie odpowiada najnowsza publikacja Fundacji Kultura bez Barier pn.„Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności.”

Poradnik powstał pod wspólnym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Autorzy przygotowali zestaw konkretnych podpowiedzi dla instytucji kultury, które mają im pomóc we wprowadzaniu zasad dostępności. Prezentują zakres minimalnych działań wymaganych prawem, ale również zachęcają do wychodzenia poza ten standard.

 Zachęcamy do czytania!

 „Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności.”

Wróć do wiadomości