Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Dzięki środkom unijnym powstanie nowa przestrzeń dla kultury w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz podpisało umowę na realizację projektu pn. Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap I.  Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 15 052 073,02 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji to 21 777 509,07 złotych. Umowa została podpisana w dniu 28 grudnia 2017 roku.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace budowlano – konserwatorskie w Spichrzu Zbożowym. Zakupiony zostanie również sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalno- edukacyjnej.  W odremontowanym obiekcie swoją siedzibę będzie miała nowopowstała instytucja kultury. Oferta placówki będzie dostosowana do wszystkich grup wiekowych oraz tzw., grup wykluczonych. Dla dzieci i młodzieży powstanie specjalna przestrzeń naukowa z laboratoriami i warsztatami. Zaplanowane zostały także spotkania i prelekcje skierowane głównie do seniorów. W nawiązaniu zaś do tradycji przemysłowych Bydgoszczy w powstającym obiekcie znajdzie swoje miejsce strefa co – workingowa dla młodych przedsiębiorców.  

Dzięki realizacji projektu powstania także strefa relaksu „Ogrody Wody. Stany Skupienia”. W obiekcie powstanie również sala wielofunkcyjna i audiowizualna oraz możliwe będzie wydzielenie mniejszych przestrzeni na bieżące potrzeby instytucji, takie jak wystawy czasowe czy konferencje oraz projekty typu festiwale, warsztaty, pokazy.

Wróć do wiadomości