Europejski Oscar dziedzictwa kulturowego dla Muzeum w Zabrzu

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu znalazło się wśród laureatów Nagród Dziedzictwa Europejskiego, przyznawanych przez federację stowarzyszeń na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy – Europa Nostra. W kategorii Konserwacja, jako jedyny w Polsce, wyróżnienie otrzymał kompleks zabytków Sztolnia Królowa Luiza, który jest częścią zabrzańskiego Muzeum. Prace nad przywróceniem świetności Sztolni i udostępnieniem jej na potrzeby kulturalne, edukacyjne i turystyczne trwają od 2009 r. i finansowane są m.in. ze środków europejskich.
Obecnie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu realizuje projekt pn. "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska", całkowita wartość projektu to 108,8 mln zł. Z czego 59 mln zł. pochodzi  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Beneficjenta.
https://muzeumgornictwa.pl/aktualnosci/204-nagroda-dziedzictwa-europejskiego-nagroda-europa-nostra-2019-dla-sztolni-krolowa-luiza-w-zabrzu
https://muzeumgornictwa.pl/projekty/projekty-2/rewitalizacja-i-udostepnienie-poprzemyslowego-dziedzictwa-gornego-slaska

 

Wróć do wiadomości