Klasztor na Jasnej Górze odrestaurowany

W dniu 21 marca 2018 r. miało miejsce poświęcenie i uroczyste otwarcie Sali Papieskiej w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze, tym samym zakończony został projekt, pt. „Narodowe Perły Klasztoru OO Paulinów Jasna Góra w Częstochowie – ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”. Prace projektowe obejmowały: renowację Atrium Kaplicy Matki Bożej, odtworzenie i modernizację Sali Zgromadzeń im. Jana Pawła II, remont więźby dachowej Pokoi Królewskich. Ponadto przeprowadzono remont tarasów od strony ołtarza polowego oraz w obrębie Bastionu Św. Rocha. Taki zakres prac udało się zrealizować Beneficjentowi w niecałe półtora roku. Dzięki funduszom europejskim klasztor odzyskał pełną funkcjonalność, a także powstała całkowicie nowa przestrzeń do organizacji spotkań i wielu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych (ze względu na zły stan Sala Papieska przez wiele lat była niedostępna). Wprowadzano także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w tym oznaczenia poziome i tablice tyflograficzne dla osób niewidomych.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 17 698 034,61 zł. Koszt całkowity wyniósł 20 821 217,19 zł.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć pod adresem: http://renowacjajasnejgory.pl

Wróć do wiadomości