Kolejne umowy podpisane.

Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne to kolejni Beneficjenci, którzy podpisali umowy o dofinansowanie.

Muzeum Etnograficzne w Warszawie, mające swoją siedzibę w zabytkowym obiekcie (w sercu Warszawy) będzie realizowało projekt, dzięki któremu rozwinie obecną ofertę kulturalno-edukacyjną i dostosuje ją do potrzeb społeczeństwa cyfrowego. Ważnym celem projektu jest także rozwój statutowej działalności instytucji z zakresu etnografii. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do prowadzenia działalności edukacyjnej oraz zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie. Dzięki pozyskanym środkom z ofertą muzeum będą mogły zapoznać się nowe grupy odbiorców (od najmłodszych po seniorów) oraz osoby z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Projekt pn. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych, uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 126 816,41 złotych. Koszt całkowity inwestycji to 7 426 645,78 złotych.

Celem projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Chemiczne jest modernizacja ekspozycji stałej i wyposażenie sal wystawowych oraz seminaryjno-warsztatowych w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie na Starym Mieście w Warszawie. Warto podkreślić, że rozpoczęcie realizacji projektu przypada na rok 2017, w którym  obchodzimy 150 rocznicę urodzin noblistki.  I to właśnie dzięki realizacji projektu zwiedzający będą mogli pozyskać wiedzę oraz informacje na temat życia i odkryć Marii Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja zostanie wzbogacona o elementy multimedialne i interaktywne. Jednym z celów projektu jest stworzenie nowej przestrzeni do nawiązywania i pogłębiania współpracy na linii nauka – przemysł. Realizacja projektu przyczyni się również do udostepnienia obiektu osobom z niepełnosprawnością ruchową. Projekt pn. Modernizacja ekspozycji stałej i wyposażenie sal ekspozycyjnych w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego, uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 701 417,92 złotych. Koszt całkowity inwestycji to 4 341 620,05 złotych.

Oba projekty wpisują się w rozwój turystyki kulturowej.

Wróć do wiadomości