Konferencja i koncert na zakończenie projektu „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”

Konferencja i koncert na zakończenie projektu „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie to najstarsza i największa uczelnia muzyczna w Polsce, jedyna w randze Uniwersytetu. Jest ona również jedną z najstarszych tego typu placówek w Europie. Warto nadmienić, że w latach 1826-1829 studentem Szkoły Głównej był Fryderyk Chopin, wybitny polski kompozytor i pianista, patron uczelni.

12 grudnia 2022 r. odbyła się uroczysta konferencja na zakończenie projektu „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” dofinansowanego z POIiŚ 2014 – 2020.

Zakres projektu obejmował przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i sali koncertowej w budynku głównym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym – edukacji artystycznej.

Przebudowa i remont pomieszczeń studyjnych miały na celu dostosowanie układu pomieszczeń do funkcji, zapewnienie jak najlepszej akustyki oraz podniesienie standardu użytkowania i kształcenia, dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jeżeli chodzi o modernizację sali koncertowej - zakupiono wyposażenie w postaci kamer, oświetlenia i nagłośnienia by osiągnąć warunki akustyczne i technologiczne umożliwiające zarówno nagrania dźwięku jak i wizji różnego rodzaju wydarzeń muzycznych i artystycznych.

Celem projektu było zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze realizowany poprzez:

  • stworzenie infrastruktury do rozwoju nowoczesnych technik multimedialnych, przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury,
  • stworzenie warunków do nagrywania koncertów, warsztatów, przesłuchań,
  • utworzenie nowej przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej,
  • organizację pokazów filmowych, transmisji internetowych oraz tłumaczeń symultanicznych, przekazywanych on-line w internecie,
  • umożliwienie rozwoju nowych i nowatorskich form prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej,
  • włączenie osób niesłyszących i niedosłyszących oraz niedowidzących do uczestnictwa w ofercie kulturalnej,
  • większe możliwości rozwoju współpracy międzynarodowej,
  • popularyzację współczesnej twórczości muzycznej.

W uroczystym otwarciu wzięły udział władze uczelni:  JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran, Kanclerz Paweł Sroczyński, a także Z-ca Kierownika Projektu Joanna Huruk, Dziekan Wydziału Reżyserii Dźwięku dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof. Jarosław Regulski, Jerzy Petersburski Jr. i Artur Mitros. Nowe możliwości przebudowanych pomieszczeń studyjnych zaprezentował kierownik Biura Promocji i Karier UMFC Michał Ostoja-Ostaszewski. Zaproszeni goście mogli także zwiedzić pomieszczenia studyjne.

Aby zaprezentować efekty modernizacji Sali koncertowej zorganizowano uroczysty koncert inaguracyjny. Zaproszeni goście mogli na żywo ocenić jak brzmi w tych warunkach Nemesis Quartet w składzie: Łukasz Dyczko, Magdalena Szczęsna, Karol Mastalerz i Wojciech Chałupka.

Relację z wydarzenia można obejrzeć na profilu Fecebook uczelni:  https://bit.ly/3YzPZvP

a o historii przebudowy można poczytać na stronie https://chopin.edu.pl/fundusze-unijne/poiis-2014-2020-os-viii-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-rozwoj-zasobow-kultury/przebudowa-i-modernizacja-pomieszczen-studyjnych-i-sali-koncertowej-w-umfc/aktualnosci.

W ramach środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uczelnia zrealizowała 2 projekty:

„Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”

oraz „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”

Koszt całkowity obydwu projektów wyniósł: 27,69 mln zł, z czego 12,93 mln zł stanowiły środki unijne.

 

widok sali koncertowej z fortepianem

Uniwersytet Muzycznych im. Fryderyka Chopina, fot. Michał Zięba

 

Widok pomieszczenia studyjnego

Uniwersytet Muzycznych im. Fryderyka Chopina, fot. Michał Zięba

Wróć do wiadomości