Konferencja inaugurująca projekt „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe –…”

W ostatnią niedzielę lipca zorganizowana została konferencja inaugurująca realizację projektu pn. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”. Tego dnia w Skansenie Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia odbył się XXII Jarmark Holeński. Uroczystości na czele z ordynariuszem Diecezji Lubelsko-Chełmskiej JE abpem Ablem, zaszczycili swoją obecnością duchowni, przedstawiciele centralnych oraz regionalnych instytucji publicznych i urzędów, w tym władze samorządowe, przedstawiciele środowisk naukowych i goście z zagranicy, a także 200 wystawców i rękodzielników i liczni turyści i odwiedzający. Na zakończenie uroczystości liturgicznych Ordynariusz Diecezji symbolicznie otworzył projekt prezentując go zgromadzonym. W ramach konferencji zorganizowano także wystawę fotograficzną w ramach, której można było obejrzeć 19 zabytkowych obiektów (17 drewnianych cerkwi, kapliczki i budynku przyklasztornego) z terenu Podkarpacia, Małopolski, Lubelszczyzny i Podlasia objętych projektem. W ramach projektu zaplanowano prace budowlano-konserwatorskie ww. obiektów, a także prace konserwatorskie zabytków ruchomych, stanowiących unikatowe wyposażenie poszczególnych cerkwi. Dzięki realizacji projektu powstanie także szlak turystyki kulturowej pn. „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”. W tym celu zaplanowano również digitalizację obiektów oraz przygotowanie filmu o charakterze przewodnika z audiodeskrypcją.  Całkowity koszt realizacji projektu to 23,5 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie blisko 20 mln zł.

Fot. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska

 Fot. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska

Wróć do wiadomości