Konferencja naukowa w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu

Dnia 18 grudnia br. Beneficjent projektu Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu zorganizował konferencje: prasową oraz naukową podsumowujące zakończenie prac konserwatorskich w Bazylice. Wśród uczestników sesji naukowej byli obecni m.in. przedstawiciele władz kościelnych, miejskich oraz Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Konferencji Episkopatu Polski. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 6,5 mln złotych. Kwota ta umożliwiła przeprowadzenie kompleksowej konserwacji m.in. zabytkowych sklepień oraz kamiennych łuków międzyfilarowych wraz z gzymsami. Łączna powierzchnia konserwowanych elementów wyniosła ponad 282 tys. dm3.Efektem wdrożonych prac będzie rozszerzenie dotychczasowej oferty kulturalno-edukacyjnej i turystycznej o m.in.: żywe lekcje historii realizowane we współpracy z sandomierskimi szkołami i uczelniami, nocne zwiedzanie Bazyliki, możliwość zwiedzania katedralnych podziemi.

Wróć do wiadomości