Konferencja prasowa w Wilanowie

W dniu 17 grudnia br. odbyła się konferencja prasowa podsumowująca realizację unijnego projektu Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, który otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości prawie 11 mln zł. Koszt całkowity wyniósł około 17, 7 mln zł. Głównym celem projektu było zachowanie dziedzictwa kulturowego Muzeum dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jego osiągnięcie stało się możliwe dzięki pracom konserwatorskim, dokumentacyjnym i zabezpieczającym m.in. w Galeriach Ogrodowych (na piętrze pałacu), Lapidarium, na dachu skrzydła północnego Pałacu w Wilanowie oraz w budynku Oranżerii, a także w królewskim ogrodzie (prace dot. czterech ogrodowych figur Herkulesów). Ww. działania pozwoliły na osiągnięcie następujących efektów:

  • usprawnienia przepływu ruchu turystycznego,
  • poprawy warunków zwiedzania dla grup szkolnych, turystycznych oraz indywidualnych zwiedzających,
  • powstania nowych przestrzeni dostosowanych do organizacji wystaw czasowych,
  • dostosowania przestrzeni Oranżerii na potrzeby wydarzeń edukacyjnych,
  • wzbogacenia programu edukacyjnego oraz zwiększenie dostępności do kolekcji wilanowskiej w przestrzeni wirtualnej.

Zespół pałacowo-ogrodowy w Wilanowie wraz z parkiem wilanowskim i parkiem Morysin, jest od 8 września 1994 r. zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za Pomnik Historii. Jest także jedyną zachowaną w Polsce letnią, barokową rezydencją królewską.

Więcej informacji nt. projektu na stronie Beneficjenta.

 

 

Wróć do wiadomości