Konkurs fotograficzny MySocialEurope

Konkurs fotograficzny #MySocialEurope skierowany jest do młodych osób w wieku 18-30 lat, które mieszkają w Unii Europejskiej. Prace "Jak powinna wyglądać przyszłość Europy społecznej?" należy wykonać do 4 marca 2019 r. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody! Troje szczęśliwych zwycięzców weźmie udział w spotkaniu Dialog Młodych Obywateli w Sibiu w dniu 8 maja i będzie mogło wygrać przepustkę InterRail do podróżowania po Europie. W trakcie wydarzenia 15 konkursowych zdjęć, w tym 3 zwycięskie, zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej przez Komisję. 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=9291&furtherNews=yes

Wróć do wiadomości