Krzemionki Opatowskie na liście dziedzictwa UNESCO

6 lipca br. Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO na 43. sesji w Baku uznał wyjątkowość "Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego" i wpisał go na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO.

Zespół prahistorycznych kopalń krzemienia pasiastego, zwany Krzemionkami Opatowskimi to jeden z największych tego typu obiektów na świecie. Odkryty w 1922 r. obszar Krzemionek stanowi układ 4000 szybów połączonych siecią chodników i komór, to także osiedla górnicze, pozostałości po warsztatach kamieniarskich czy unikatowe na skalę europejską narzędzia wyprodukowane ze skały wulkanicznej. Na tym terenie znajduje się także, niespotykana nigdzie indziej na świecie, największa różnorodność typów kopalń. 

Unikatowa na skalę światową jest również podziemna trasa turystyczna, na której znajdują się oryginalne wyrobiska kopalń z epoki neolitu oraz zagłębienia poszybowe.

Od grudnia 2017 roku Muzeum Historyczno - Archeologiczne  w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt pn. "Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich". Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych na kwotę 7,6 mln zł. Oprócz prac renowacyjnych i konserwatorskich w XIX wiecznym Pałacu Wielopolskich i otaczającym go parku, jednym z głównych celów projektu jest całkowita rewitalizacja krzemionkowskiej trasy turystycznej i znajdujących się na niej obiektów.

W ramach projektu przewidziano szereg prac mających na celu kompleksową rewitalizację trasy turystycznej. Prahistoryczny szlak otrzyma, m.in. nową sieć elektryczną i światłowodową. Zainstalowany zostanie monitoring wizyjny. Z myślą o osobach z niepełnosprawnością ruchu Beneficjent zamontuje windę do podziemnej części trasy. Dla osób z dysfunkcją wzroku wydane zostaną przewodniki w języku Braille'a. Przeprowadzona zostanie również digitalizacja trasy, która pozwoli na stworzenie multimedialnego przewodnika dostępnego w różnych wersjach językowych. Nową aranżacje otrzyma wystawa stała i dotychczasowa ekspozycja. Ponadto przebudowany zostanie tzw. Domek Archeologa, gdzie poza wystawą dotycząca historii badań w Krzemionkach, powstanie nowa przestrzeń edukacyjna z salami przeznaczonymi na lekcje i warsztaty muzealne.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia Rezerwatu Krzemionki.

Wróć do wiadomości