Materiały szkoleniowe dotyczące obowiązków informacyjno-promocyjnych POIiŚ 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi z spotkania zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w dniu 28 maja br. dotyczącego obowiązków informacyjno-promocyjnych oraz prawidłowego oznakowanie działań prowadzanych przez Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Materiał dostępny jest pod poniższymi linkami.

OZNAKOWANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH:

https://www.pois.gov.pl/media/57589/Oznakowanie_dzialan.pdf

PROSTY JĘZYK:

https://www.pois.gov.pl/media/57591/Prosty_jezyk.pdf

Wróć do wiadomości