Materiały z szkolenia dla beneficjentów

Podczas tegorocznego szkolenia (5 grudnia br.) omówione zostały:

- problemy dotyczące nadużyć finansowych, zmów cenowych, konfliktu interesów, korupcji,

- zasady informacji i promocji w projektach ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018 roku. 

- kontrole na miejscu na zakończenie realizacji projektu

- kwestie dotyczące trwałości projektu.

Szkolenie przeprowa­dzili eksperci z MKiDN reprezentujący Wydział Kontroli Zamówień Publicznych Departamentu Finansowego oraz Departament Funduszy i Spraw Europejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami:

  1. Kwestie dotyczące zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym.
  2. Omówienie zasad informacji i promocji w projektach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r.
  3. Kontrola na miejscu na zakończenie.
  4. Trwałość projektu.

 

 

Wróć do wiadomości