Mauzoleum w Michniowie otwarte dla publiczności

Mauzoleum w Michniowie otwarte dla publiczności

12 lipca odbyło się uroczyste otwarcie nowej instytucji kultury – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Jest to miejsce upamiętniające pacyfikację ponad 800 polskich wsi przeprowadzoną w czasie II wojny światowej przez niemieckiego okupanta.

W inauguracji placówki wzięli udział m.in.: prezydent Polski  Andrzej Duda, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jarosław Sellin, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, marszałek województwa świętokrzyskiego  Andrzej Bętkowski.

Budowa muzeum została wsparta kwotą ponad 10 mln złotych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość tego projektu przekroczyła 21 mln złotych.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie tworzy 11 segmentów: pięć zamkniętych i sześć otwartych, poprzecinanych pęknięciami. Projekt architektoniczny powstał w pracowni Mirosława Nizio. Nieregularna i nadająca wrażenie postępującej destrukcji forma budynku odnosi się do tragicznych losów tego miejsca i płonących budynków wsi.

W ramach unijnego projektu przeprowadzono następujące prace:

- prace wykończeniowe wewnątrz budynku

- przygotowanie wystawy stałej

- zakup sprzętu i wyposażenia do działalności muzealnej

- dostosowanie obiektu do wymogów osób o szczególnych potrzebach.

Więcej informacji:

https://martyrologiawsipolskich.pl/mws/  

Fotografie na stronie: Paweł Ulatowski

Wróć do wiadomości