Modernizacja Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Jeszcze z końcem tego roku  w Muzeum Etnograficznym w Warszawie zwiedzający będą mogli podziwiać pierwszą część nowej wystawy stałej Wielkie Cywilizacje Starego i Nowego Świata, dotyczącą kultury Afryki. Na konferencji prasowej, która odbyła się 10 kwietnia br. poświęconej efektom realizacji projektu, pracownicy Muzeum zaprezentowali, m.in. przebieg oraz zasięg prac projektowych, plany nowych wystaw i zakres działań kulturalno -edukacyjnych.

Dzięki realizacji projektu Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych zostanie wykonana przebudowa wnętrz Muzeum, dzięki czemu stworzona zostanie nie tylko nowa powierzchnia ekspozycyjna, ale także edukacyjna. Powstaną nowe pracownie edukacyjne, w tym profesjonalna pracownia ceramiczna, przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Chcąc zachęcić zwiedzających do aktywnego uczestnictwa w kulturze Beneficjent zakupi także multimedialny sprzęt (audioguide’y, multimedialne ekrany i panele umożliwiające interakcję). Nowoczesne wyposażenie otrzyma także  Magazyn Zbiorów, w tym oryginalny regał do przechowywania zabytkowych tkanin oraz regał do przechowywania skrzyń.

Dzięki realizacji projektu Muzeum nie tylko uzyska nową przestrzeń do prowadzenia swojej działalności, ale także będzie mogło zaprezentować tak oryginale eksponaty jak wyposażenie sali tronowej z Kamerunu czy zabytkowy szałas/altankę tzw. kuczke pochodzącą z Płocka.  Projekt Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych realizowany w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 otrzymał dofinansowanie unijne wysokości 4,12 mln zł. Wartość projektu to ok. 7,5 mln zł.

Wróć do wiadomości