Muzeum Czartoryskich w Krakowie otwarte!

Od 20 grudnia br. Muzeum Książąt Czartoryskich zaprasza wszystkich zainteresowanych do zwiedzania! Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Muzeum miało miejsce dzień wcześniej, tj. 19 grudnia br. Inwestycja pn. Przeszłość przyszłości remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji została zrealizowana dzięki unijnemu dofinasowaniu. Kwota prawie 43 mln zł z VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko umożliwiła przeprowadzenie niezbędnych robót wykończeniowych, konserwatorskich i aranżacyjno-ekspozycyjnych w obiekcie przy ul. Pijarskiej 15. Zakończone niedawno prace pozwoliły na udostępnienie w 26 salach ekspozycyjnych cennej kolekcji dzieł zebranych przez księżnę Izabelę Czartoryską i jej potomków. Bezcenny zbiór liczy łącznie 86 tys. obiektów, w tym między innymi takie dzieła sztuki, jak Dama z gronostajem Leonarda da Vinci, Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta van Rijna oraz 250 tys. woluminów. Dzięki realizacji projektu Muzeum zaplanowało także stworzenie i wdrożenie nowego programu kulturalno-edukacyjnego z przygotowaną ścieżką sensoryczną i ścieżkami zwiedzania, które będą dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Więcej informacji nt. projektu na stronie Beneficjenta

 

Wróć do wiadomości