Muzeum Górnictwa Węglowego podpisało umowę

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w dniu 22 grudnia 2017 roku podpisało umowę na realizację projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 58 526 372,92 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji to 84 533 235,23 złotych.

Prace związane z rozbudową i unowocześnieniem oferty muzeum prowadzone będą na terenie Zabrza i Chorzowa. W Zabrzu wykonane zostaną prace remontowo-budowalne przy budynku Muzeum celem przystosowania go do działań naukowo-kulturalnych. Ponadto zostanie przeprowadzona rewitalizacja obiektów należących do Kompleksu Sztolnia Królowa Luiza,  w tym remont cechowni z przeznaczeniem na magazyn studyjny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz konserwacją zabytkowej maszyny parowej. Powstanie również nowa wystawa stała dotycząca katastrof górniczych w dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich. Natomiast w Chorzowie zostanie przebudowany i zrewitalizowany obiekt hali elektrowni dawnej Huty Królewskiej wraz z nadszybiem szybu "Hutniczy" na potrzeby Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. W ramach projektu zakupione zostanie również wyposażenie na potrzeby działań ekspozycyjnych i kulturalno-edukacyjnych Muzeum.  

Wróć do wiadomości