Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie w przebudowie!

12 marca 2019 r. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie podpisało umowę na wykonanie robót budowalnych w zabytkowym zespole zajezdni tramwajowej i autobusowej. Rozpoczęte prace umożliwią przekształcenie muzeum w nowoczesną instytucję kultury, z bogatym programem edukacyjnym.

Muzeum mieści się w budynkach zabytkowej zajezdni tramwajowej i autobusowej, która znajduje się na obszarze objętym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do końca 2021 r. dzięki realizacji projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego Muzeum Nauki i Techniki, muzeum wzbogaci się o:

- ponad 2200 m2 nowych powierzchni wystawienniczych i obsługi zwiedzających

- nową wystawę stałą w całości poświęconą tematyce inżynierii miejskiej

- możliwość organizacji równolegle do 4 wystaw czasowych

- trzy zabytkowe tramwaje poddane kompleksowej konserwacji

- nowe wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej

Muzeum szacuje, że po zakończeniu działań projektowych liczba odwiedzających wzrośnie do ponad 150 tys. rocznie.

Całkowity koszt realizacji projektu to 40 851 808.34  zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 28 284 529.74 zł .

Więcej informacji o projekcie:

https://krakow.tvp.pl/41706672/muzeum-inzynierii-miejskiej-zostanie-przebudowane

http://krakow.pl/aktualnosci/228108,33,komunikat,przebudowa_muzeum_inzynierii_miejskiej_rusza_pelna_para.html

https://faktykrakowa.pl/20190313150169/um-krakow-przebudowa-muzeum-inzynierii-miejskiej-rusza-pelna-para-1552445584

https://www.mim.krakow.pl/aktualnosci/przebudowa-muzeum-inzynierii-miejskiej-rusza-pelna-para

https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/krakow-przebuduja-muzeum-inzynierii-miejskiej,122702.html

http://nettg.pl/news/156282/krakow-wielka-przebudowa-muzeum-inzynierii-miejskiej

Wróć do wiadomości