Muzeum Zamoyskich w Kozłówce rozpoczęło realizację projektu

Konferencja prasowa oficjalnie rozpoczynająca realizację projektu, pn. Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne wraz z zwiedzaniem przeznaczonych do remontu obiektów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zorganizowało 14 marca br. Dzięki środkom unijnym, w ramach projektu zaplanowano, m.in. prace remontowe oraz konserwacyjne, zakup sprzętu i wyposażenia oraz utworzenie lub modernizację wystaw stałych. Wszelkie podjęte przez Beneficjenta działania pozwolą dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie tylko zabytkowe obiekty, ale także nową ofertę kulturalną Muzeum. Dodatkowo, w ramach projektu, zostaną wykonane prace związane z zagospodarowaniem terenu. W wyniku realizacji projektu powstanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności statutowej oraz kulturalno-edukacyjnej, która wyniesie 2 174,60 m2  w nieużytkowanych dotąd obiektach, w tym magazyny studyjne i sala widowiskowo-wystawiennicza. Realizacja projektu potrwa do końca 2020 r.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce uzyskało dofinansowanie w wysokości 24 790 574,25 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji to 36 394 226,50 złotych.

Więcej informacji na stronie beneficjenta: http://www.muzeumzamoyskich.pl/pois

Wróć do wiadomości