Nie tylko Warszawa!

Wśród gości, obecnych w dniu 18 października br. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oprócz przedstawicieli warszawskich placówek kulturalnych i edukacyjnych, znaleźli się również reprezentanci Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz Fundacji Drabina Rozwoju.

Gmina Grodzisk Mazowiecki otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim. Projekt dotyczy kompleksowego wyposażenia ośrodka kultury, biblioteki publicznej oraz pozostałych instytucji kultury znajdujących się na terenie gminy. Na szczególną uwagę zasługuje zakup urządzenia do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu książek, tzw. książkomat oraz utworzenie stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami w filii biblioteki. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 068 956,29 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 250 556,27 złotych. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie także rozszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej Gminy Grodzisk Mazowiecki.  

Z kolei Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała środki na doposażenie Multimedialnego Centrum Natura w Ostrołęce. Fundacja uzyskane środki przeznaczy na zakup m.in. oświetlenia, nagłośnienia, systemu efektów estradowych czy foteli multimedialnych. Innowacyjna działalność Centrum opiera się na łączeniu „Kultury z Naturą”. W ramach nowej oferty kulturalnej zaplanowane zostały m.in. koncerty, spektakle muzyczne, przedstawienia teatralne, wystawy oraz pokazy filmowe przybliżające szerszej publiczności sztukę współczesną. W ramach prowadzonych działań artystycznych beneficjent planuje wykorzystać także nowoczesne technologie, takie jak MoCap oraz animacje o historii miasta (tzw. mapping). Dzięki realizacji projektu będzie możliwość zintensyfikowania działań integracyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, osób w podeszłym wieku oraz osób z niepełnosprawnościami. Projekt pn. Innowacyjny ogród zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości 2 244 315,65 złotych. Całkowita wartość projektu wynosi 3 461 239,25 złotych.

 

Wróć do wiadomości