Nowa jakość Teatru

Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne  to tytuł projektu unijnego realizowanego przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu . W dniu 28 grudnia 2017 roku została podpisana umowa. Tym samym projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 14 249 960,30 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji to 20 522 725,01 złotych.

Prace infrastrukturalne w ramach projektu będą obejmowały, m.in. przebudowę głównej fasady Teatru z przyległym otoczeniem oraz przebudową pomieszczenia na Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze oraz modernizację systemu elektroakustycznego scen teatralnych oraz systemu oświetleniowego. Dzięki inwestycji i poprawie standardów technicznych opracowana zostanie innowacyjna oferta edukacyjno-kulturalna dostosowana również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Wróć do wiadomości