Nowa wystawa stała w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie dzięki realizacji projektu Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprezentowało nową wystawę stałą, pt. Afrykańskie wyprawy, azjatyckie drogi. W dniu 24 września br. zorganizowano uroczyste otwarcie, w którym udział wzieli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz świata nauki i kultury z Polski oraz zagranicy.

Dzięki realizacji unijnego projektu zrealizowano przebudowę wnętrz Muzeum. Powstała nowa powierzchnia ekspozycyjna, a także edukacyjna. Wśród unikatowych eksponatów z Afryki i Azji w ramach wystawy zwiedzający będą mogli zobaczyć multimedialny globus, wyposażenie sali tronowej z Kamerunu, a także „porozmawiać” z hologramem króla siedzącego na zabytkowym tronie. Beneficjent szacuje, że wystawę odwiedzi 30 tysięcy osób w ciągu roku. Ponadto w ramach 490 sztuk elementów wyposażenia zakupiono także zestaw pieców i kół garncarskich do pracowni ceramicznej. Zadbano o nowe multimedia w sali kinowej i specjalistyczne szafy do przechowywania eksponatów w magazynach. Sprzęt do rejestracji foto-video wzbogaci pracownie fotograficzną i wesprze działania pracowników placówki w trakcie badań terenowych. Zrealizowana inwestycja poprawiła również dostępność Muzeum dla osób z niepełnosprawnościami, między innymi wykonano makiety zabytkowych obiektów i zakupiono audioprzewodniki.

Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie otrzymało na realizację projektu dofinansowanie z Unii Europejskiej wysokości ok. 4 mln zł. Wartość całkowita projektu to ok. 8 mln zł.​

 

Wróć do wiadomości