Nowe Edukacyjne Studio Nagrań

W ramach pierwszego etapu projektu, pt. „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki” Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu może poszczycić się nowoczesnym studiem nagrań. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej jeszcze w grudnia 2018 r. otwarte zostało Edukacyjne Studio Nagrań. W nowym studiu oprócz sesji nagraniowych oraz postprodukcji organizowane będą lekcje dotyczące powstawania dźwięku oraz jego przetwarzania i produkcji piosenek. W lekcjach oprócz młodzieży, dzieci będą także uczestniczyć dorośli. Wszyscy uczestnicy organizowanych zajęć będą mogli nauczyć się jak nagrywa się poszczególne instrumenty, wokale oraz jak można zmieniać proporcje dźwięku w piosenkach tworząc dzięki temu oryginalne utwory. Realizowany przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu projekt składa się z dwóch etapów:

Etap I - Utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Zadania w ramach tego etapu będą wykonywane przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Etap II - Przebudowa i modernizacja Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, wraz z zakupem sprzętu nagłośnieniowego. Zadania w ramach tego etapu będą wykonywane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

Dzięki realizacji projektu oprócz powstania studia nagrań Muzeum Polskiej Piosenki zyska także nowoczesną wystawę stałą oraz przygotuje nową ofertę kulturalną dla swoich odbiorców.

Więcej informacji o projekcie w internecie:

https://muzeumpiosenki.pl/aktualnosci/otwarcie-edukacyjnego-studia-nagran_382.html

https://pl-pl.facebook.com/pg/muzeumpolskiejpiosenki/posts/

https://opole.tvp.pl/40291936/do-tej-pory-dostepne-tylko-dla-artystow-edukacyjne-studio-nagran-otwarte-dla-wszystkich

https://ncpp.opole.pl/projekt-pois-08-01-00-00-100116-modernizacja-obiektow-kultury-w-celu-poprawy-dostepu-do-dobr-i-uslug-oferowanych-w-dziedzinie-muzyki-w-szczegolnosci-w-zakresie-polskiej-piosenki-ws/

 

Wróć do wiadomości